Giới thiệu

Về sản phẩm băng phiến Hoàng Hà

Băng phiến (hay còn gọi là long não) là một chất rắn, tinh thể màu trắng, dễ bay hơi tạo thành hơi dễ cháy.Thành phần của Băng phiến Hoàng Hà bao gồm:- Napthalene hàm lượng nguyên chất > 99%- Chất...

Xem tiếp

Về Công ty TNHH Băng Phiến Hoàng Hà

Băng phiến (hay còn gọi là long não) đã có mặt ở miền Bắc Việt Nam từ những năm 1960 dưới hình thức hợp tác xã tập thể trực thuộc Nhà nước mang tên Hợp Tác Xã Ánh Hồng.Cuối những năm...

Xem tiếp

024 3987 0930